OFERTA.
Do kogo kierujemy ofertę?

Ofertę kierujemy do właścicieli pojazdów wszystkich rodzajów pojazdów tj. począwszy od motocykla poprzez ciągnik rolniczy, samochód osobowy (także zasilanego gazem), autobus do samochodu ciężarowego. Nasza stacja wykonuje badania techniczne wszystkich pojazdów i pobiera opłaty - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ''wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów". Zgodnie z w/w przepisami na naszej stacji diagnostycznej można dokonać przeglądu pojazdów niezależnie od:

1. rodzaju paliwa (olej napędowy, benzyna, gaz LPG, CNG);
2. typu skrzyni biegów (manualna czy automatyczna);
3. rodzaju napędu (napęd na dwa lub cztery koła, także tzw. syncro i guattro).

DOŚWIADCZENIE KADRY DIAGNOSTYCZNEJ ?

Pracujący na naszej stacji diagności posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki samochodowej . Wszyscy pracownicy posiadają w większości wyższe wykształcenie techniczne oraz wieloletnią praktykę w tym zawodzie – co potwierdzili zdając wymagany egzamin na diagnostę samochodowego przed Komisją Państwową. Swoją wiedzę i praktykę uzupełniają, uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez: Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast, Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów, Transportowy Dozór Techniczny. Jednocześnie, aby każdy pojazd w sposób właściwy zdiagnozować podczas obowiązkowego przeglądu technicznego - diagności na naszej stacji pracują na nowoczesnej niemieckiej linii diagnostycznej firmy ''CARTEC''. Dodatkowo linię diagnostyczną uzupełniono o najnowocześniejsze urządzenie w/w firmy - do sprawdzania zbieżności pojazdu i ustawiania geometrii kół.

RODZAJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ ?

Nasza ''Okręgowa Stacja kontroli Pojazdów'' jest wyposażona w linię renomowanej niemieckiej firmy ''CARTEC'', która od kilkunastu lat specjalizuje się w produkcji urządzeń do kontroli pojazdów, w tym bezpieczeństwa jazdy. Wykorzystywana linia diagnostyczna pozwala na szybkie określenie rzeczywistego stan kontrolowanego pojazdu. Dla zachowania bezpieczeństwa w hali obiektu, nasz diagnosta dokonuje przejazdu pojazdem przez linię diagnostyczną.

SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ?

Podstawowym kryterium oceny stanu technicznego pojazdu w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowania w ruchu drogowym jest kontrola układu hamulcowego. Takie sprawdzenie pozwala na określenie drogi hamowania oraz kontroli czy zachowany jest prostoliniowy tor jazdy pojazdu podczas hamowania. Tego typu kontroli dokonujemy na urządzeniach rolkowych firmy ''Cartec'', dla wszystkich typów pojazdów. Innym istotnym kryterium oceny stanu pojazdu jest jego stan zawieszenia tj. amortyzatory, przeguby itd., które zużywają się w trakcie eksploatacji pojazdu. Dlatego też podczas przeprowadzania badania technicznego można rozpoznać zużyte lub uszkodzone elementy zawieszenia. W sytuacji ujawnienia tego typu przypadków, klient może na miejscu w naszym warsztacie wykonać naprawę zdiagnozowanych usterek .

Na naszej stacji diagności dodatkowo kontrolują stan amortyzatorów w pojazdach i informują o ich sprawności - pomimo, iż nie ma takiego ustawowego obowiązku. Wykonujemy to sprawdzenie celem zapewniania naszym klientom bezpieczeństwa w trakcie jazdy swoim pojazdem.

Dla wszystkich klientów wykonujących obowiązkowe przeglądy diagnostyczne na naszej stacji, którzy stwierdzą usterki w swoim pojeździe, mogą wykonać bezpłatną / jedną / kontrolę stanu technicznego pojazdu przed upływem terminu badania technicznego. W tym celu każdemu klientowi stacji rozdajemy wprowadzony ''KUPON'' - do bezpłatnego sprawdzenia pojazdu. Uprawniony diagnosta sprawdzi wtedy stan techniczny pojazdu i stwierdzi ewentualne usterki, które należy usunąć by uzyskać pozytywne dopuszczenie do ruchu. Na życzenie klienta naprawę możemy wykonać w naszym warsztacie mechanicznym.

Dodatkowo w warsztacie wykonywane są badania diagnostyki pojazdu w zakresie zawieszenia i pomiaru geometrii. W/w usługi uruchomiono aby umożliwić klientom szybką naprawę pojazdu w sytuacji wystąpienia usterek mogących wpłynąć na bezpieczeństwo podróżnych poruszających się swoim pojazdem.
Pamiętaj!!! Dokonując przeglądu technicznego w Naszej Stacji Kontroli Pojazdów dbasz o bezpieczeństwo Swoje i Swojej rodziny.
Zapraszamy !!!
START | O FIRMIE | OFERTA | CENNIK | SERWIS | PROMOCJE | KONTAKT | POLITYKA COOKIES Copyright by Strony Internetowe ArtDay